Chấp nhận sự yếu đuối của người xung quanh

by Tiểu Thành

Chấp nhận sự yếu đuối của người xung quanh

Chấp nhận sự yếu đuối của người xung quanh
— Read on khaidon.com/2019/04/23/chap-nhan-su-yeu-duoi-cua-nguoi-xung-quanh/

Vốn định lên WP nói đôi câu về chuyện của Park Yoochun, nhưng đã không cần nữa rồi.